Subspecialismen

Omdat kwaliteit belangrijk is!

Alle brochures, filmmateriaal, deelsites en de hoofdwebsite werden met de meeste zorg samengesteld maar zij kunnen geenszins een raadpleging aan de huisarts en de chirurg vervangen. Zij kunnen u enkel aanvullend informeren over de zorg die wij voor u kunnen bieden. Wij zullen ons iedere dag opnieuw inspannen om u met de beste zorgen te omringen en hiervoor kunt u beroep doen op onze jarenlange ervaring en expertise.


Laparoscopische heelkunde

Bijna 30 jaar geleden deed de laparoscopie haar intrede. Dit bracht een (r)evolutie teweeg in de heelkunde. Deze minimaal invasieve techniek biedt heel wat voordelen voor de patiënten : zo is er minder bloedverlies, minder pijn en een kortere hospitalisatieperiode. Ook de oncologische outcome is minstens evenwaardig met de open chirurgie. 

De laparoscopische procedure is bijgevolg voor heel wat indicaties standaard geworden.

Voor operatiebeelden verwijzen wij naar ons YouTube-kanaal.

www.youtube.com/doktertomferyn

Colorectale heelkunde

Voor het succes van de laparoscopische heelkunde voor colonpathologie zijn verschillende redenen. Deze is het gevolg van de toenemende ervaring van de chirurg en van het toenemend aanbod van instrumenten. Als gevolg ervaart de patiënt minder pijn, is er een kleinere incisie, is er respect voor de buikwand, zijn er minder littekenbreuken, minder wondinfecties en minder adhesies. Ook kunnen eventuele nieuwe interventies vlotter gebeuren.

Voor operatiebeelden verwijzen wij naar ons YouTube-kanaal.

www.youtube.com/darmkanker

Proctologie

Veel patiënten hebben proctologische klachten maar het taboe is nog groot. Stilaan vinden steeds meer patiënten de weg naar de dienst heelkunde voor de behandeling van een abces, fissuren, anale fistels, aambeien, anale prolaps, anale aanwas, ... Zo nodig worden ook niet- invasieve behandelingen gestart en kunnen de patiënten ook terecht op onze dienst voor voedingsadvies of voor advies inzake intieme hygiëne.

Voor meer info verwijzen wij graag naar de site van de proctologiekliniek.

www.proctologiekliniek.be

Hepato-pancreatoco-biliaire heelkunde

Onze dienst heeft inzake lever-, galweg-, en pancreaschirurgie een grote expertise opgebouwd. De meeste patiënten met galsteenlijden worden laparoscopisch geholpen. Aandoeningen van de andere organen zijn dikwijls maligne en worden dan ook multidisciplinair behandeld. 

Door deze multidisciplinaire aanpak worden minder patiënten inoperabel verklaard in vergelijking met vroeger.

Buikwandchirurgie

Er zijn verschillende soorten buikwandbreuken : een liesbreuk, een navelbreuk, een bovenbuikwandbreuk. Deze breuken kunnen heel groot worden. De klachten zijn afhankelijk van de plaats van de breuk. Soms raakt de breukinhoud ingeklemd in de breukpoort en dit gaat gepaard met heel veel pijn. Een spoedoperatie is dan noodzakelijk om een beschadiging van de darm te voorkomen. Buikwandchirurgie gebeurt laparoscopisch.